วิทยาศาสตร์ชีวภาพ

รศ. ดร. Kevin Hyde

 • โทรศัพท์: (66) 5391-6961
 • E-mail: kelvin.hyd@mfu.ac.th
 • ห้องทำงาน: S7

ผศ. ดร. เอกชัย ชูเกียรติโรจน์

 • โทรศัพท์: (66) 5391-6773
 • E-mail: ekachai@mfu.ac.th
 • ห้องทำงาน: E3A-508

อาจารย์ ดร. Eleni Gentekaki

 • โทรศัพท์: (66) 5391-6768
 • E-mail: gentekaki.ele@mfu.ac.th
 • ห้องทำงาน: E3A-510

อาจารย์ ดร. กิติพงษ์ คงพินิจบรรจง

 • โทรศัพท์: (66) 5391-6772
 • E-mail: Kitiphong.kho@mfu.ac.th
 • ห้องทำงาน: E3A-508

อาจารย์ ดร. ขนบพร ตั้งตระกูลวนิช

อาจารย์ ดร. จันทรารักษ์ โตวรานนท์

 • โทรศัพท์: (66) 5391-6782
 • E-mail: jantrararuk@mfu.ac.th
 • ห้องทำงาน: E3A-516

อาจารย์ ดร. ณัฏฐ์สรัล สายชนะ

 • โทรศัพท์ : (66) 5391-6780
 • E-mail: natsaran.sai@mfu.ac.th
 • ห้องทำงาน : E3A-512

อาจารย์ ดร. ณัฐวุฒิ ยอดสุวรรณ

 • โทรศัพท์: (66) 5391-6774
 • E-mail: natthawut.yod@mfu.ac.th
 • ห้องทำงาน: E3A-507

อาจารย์ ดร. นันทนิจ จารุเศรณีย์

 • โทรศัพท์: (66) 5391-6786
 • E-mail: nanthanit.jar@mfu.ac.th
 • ห้องทำงาน: E3B-202

อาจารย์ ดร. ประภัสสร ดำรงกุล อึ้งวณิชยพันธ์

 • โทรศัพท์: (66) 5391-6530
 • E-mail: prapassorn@mfu.ac.th
 • ห้องทำงาน: -

อาจารย์ ดร. พนม วิญญายอง

 • โทรศัพท์: (66) 5391-6087
 • E-mail: panom@mfu.ac.th
 • ห้องทำงาน: -

อาจารย์ ดร. พลายพล เดชวิศิษฎ์สกุล

 • โทรศัพท์: (66) 5391-6792
 • E-mail: plaipol@mfu.ac.th
 • ห้องทำงาน: E3A-507

อาจารย์ ดร. พัฒนา ค้ากำยาน

 • โทรศัพท์: (66) 5391-6780
 • E-mail: pattana.kak@mfu.ac.th
 • ห้องทำงาน: E3A-512

อาจารย์ ดร. พุทธรักษ์ ชมนันติ

 • โทรศัพท์: (66) 5391-6780
 • E-mail: putarak.cho@mfu.ac.th
 • ห้องทำงาน: E3A-512

อาจารย์ ดร. ศิระประภา บรู๊คส์

 • โทรศัพท์: (66) 5391-6771
 • E-mail: siraprapa.bro@mfu.ac.th
 • ห้องทำงาน: E3A-511

อาจารย์ ดร. สมฤดี นิลทอง

 • โทรศัพท์: (66) 5391-6771
 • E-mail: somrudee@mfu.ac.th
 • ห้องทำงาน: E3A-511

ผศ. ดร. สยาม ภพลือชัย

 • โทรศัพท์: (66) 5391-6212
 • E-mail: siam@mfu.ac.th
 • ห้องทำงาน: S2-222

อาจารย์ ดร. สาโรจน์ นิตย์แสวง

 • โทรศัพท์: (66) 5391-6773
 • E-mail: sarote.nit@mfu.ac.th
 • ห้องทำงาน: E3A-508

อาจารย์ ดร. สุนิตา แจ่มยวง

 • โทรศัพท์: (66) 5391-6781
 • E-mail: sunita@mfu.ac.th
 • ห้องทำงาน: E3A-512

อาจารย์ ดร. อมร โอวาทวรกิจ

 • โทรศัพท์: (66) 5391-6772
 • E-mail: amorn@mfu.ac.th
 • ห้องทำงาน: E3A-508

อาจารย์ ดร.ศรัญยภัทร บุญมี

 • โทรศัพท์: (66) 53-917168
 • E-mail: saranyaphat.boo@mfu.ac.th
 • ห้องทำงาน: S7B-514

อาจารย์ ดร.นริษฎา ทองกลาง

 • โทรศัพท์: (66) 53-916966
 • E-mail: naritsada.tho@mfu.ac.th 
 • ห้องทำงาน: S7B-508

อาจารย์ ดร. Mahamarakkalage Mary Ruvishika Shehali Jayawardena

 • โทรศัพท์: (66) 5391 6962
 • E-mail: ruvishika.jay@mfu.ac.th
 • ห้องทำงาน: S7B-515

อาจารย์ ดร. Kandawatte Wedaralalage Thilini Chethana

 • โทรศัพท์: (66) 84-0498606
 • E-mail: kandawatte.thi@mfu.ac.th
 • ห้องทำงาน: S7B-511

อาจารย์ ดร. Olivier Jean-Mari Raspe

 • โทรศัพท์: -
 • E-mail: olivier.ras@mfu.ac.th
 • ห้องทำงาน: S7B-337