วัสดุศาสตร์และวิศวกรรมวัสดุ

ผศ.ดร.อุไรวรรณ อินต๊ะถา

 • โทรศัพท์: (66) 5391-6850 (เลขานุการ)
 • E-mail: uraiwan.int@mfu.ac.th
 • ห้องทำงาน: E3A-514/3
 • การศึกษา
  • DOCTOR OF PHILOSOPHY วัสดุศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2551
  • วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต วัสดุศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2547
  • วิทยาศาสตรบัณฑิต วัสดุศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2545
 • Research Area
  • Advanced Ceramics
  • Electroceramics
  • Environmental Friendly Materials
 • Research Gate Link