นักวิจัย

นางพัทธยาพร อุ่นโรจน์

  • โทรศัพท์: (66) 5391-6793
  • E-mail: pattayaporn.unr@mfu.ac.th
  • ห้องทำงาน: E3A-506