การถ่ายทอดองค์ความรู้การทำกระดาษปลูกได้จากการรีไซเคิลซองอั่งเปา ในกิจกรรม Waste to Wonder ชุบชีวิต ซองอั่งเปา (Upcycling)

หมวดหมู่ข่าว: sci-ข่าววิจัย

เมื่อวันที่ 1-2 เมษายน 2564 ศูนย์วิจัยวัสดุนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน (Center of Innovative Materials for Sustainability, iMats) นำทีมโดย ผศ.ดร. ณัฐกานต์ สร้อยกาบแก้ว และ ผศ.ดร. ณัฐยา ต๊ะวิไชย พร้อมด้วยคณะนักศึกษาในหลักสูตรนวัตกรรมวัสดุ ได้ไปถ่ายทอดองค์ความรู้การทำกระดาษปลูกได้จากการรีไซเคิลซองอั่งเปา ในกิจกรรม Waste to Wonder ชุบชีวิต ซองอั่งเปา (Upcycling) ซึ่งเป็นชุดกระดาษปลูกได้ (Plantable Papers) เพื่อสร้างความตระหนักด้านการจัดการขยะ การแปรรูปวัสดุเหลือใช้ให้สามารถนำกลับมาใช้ได้อีกครั้ง และการดูแลสิ่งแวดล้อม ณ ธนาคารยูโอบี ประเทศไทย สำนักงานใหญ่อาคารสาทรและอาคารเพชรเกษม ภายใต้การดำเนินการมุ่งสู่ธนาคารที่ยั่งยืน

#SustainableFutureWithUOB #SCiMFU #MFUiMatS

 |   |  300 ครั้ง