TCAS64 รอบที่ 2.2 #QUOTA

หมวดหมู่ข่าว: sci-ข่าวประชาสัมพันธ์

โค้งสุดท้าย ! #TCAS64
รอบที่ 2.2  #QUOTA
สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ #มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
เปิดรับสมัครผ่าน 2 โครงการ
3 สาขาวิชา ได้แก่

  •  เคมีประยุกต์
  • เทคโนโลยีชีวภาพ (วิทยาศาสตร์ชีวภาพ)
  • วิศวกรรมวัสดุ

กำหนดการสมัครและชำระเงิน
ตั้วแต่วันที่ 22 มีนาคม - 7 เมษายน 2564
อ่านรายละเอียดการรับสมัครได้ที่ bit.ly/31Lq9c5
#TCAS64 #MFU #DEK64 #มฟล #แม่ฟ้าหลวง

 |   |  234 ครั้ง