กิจกรรม workshop "การทำกระดาษปลูกได้ จากเยื่อกระดาษรีไซเคิลและของเหลือทางการเกษตร (Plantable paper from recycled and agro-waste pulps Workshop)

หมวดหมู่ข่าว: sci-ข่าววิจัย

ในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 ศูนย์วิจัยวัสดุนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน (iMatS) นำทีมโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐกานต์ สร้อยกาบแก้ว ได้จัดกิจกรรม workshop "การทำกระดาษปลูกได้ จากเยื่อกระดาษรีไซเคิลและของเหลือทางการเกษตร (Plantable paper from recycled and agro-waste pulps Workshop)” ณ ห้อง Food Maker Space มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

กระดาษปลูกได้ดังกล่าวสามารถนำไปปลูกพืชผักต่างๆได้ตามต้องการ เป็นไอเดียสร้างค์สรรค์และทำเองได้ง่ายๆ เลยค่ะ

 |   |  646 ครั้ง