TCAS64 รอบที่ 2 Quota

หมวดหมู่ข่าว: sci-ข่าวประชาสัมพันธ์

รับสมัครออนไลน์แล้ว ! #TCAS64
รอบที่ 2 #QUOTA
สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ #มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
เปิดรับสมัครผ่าน 8 โครงการ
3 สาขาวิชา ได้แก่

  • เคมีประยุกต์
  • เทคโนโลยีชีวภาพ (วิทยาศาสตร์ชีวภาพ)
  • วิศวกรรมวัสดุ

กำหนดการสมัครและชำระเงิน
ตั้วแต่วันที่ 1 - 15 มีนาคม 2564
อ่านรายละเอียดการรับสมัครได้ที่

https://bit.ly/3aR0p3q#TCAS64 #MFU #DEK64 #มฟล #แม่ฟ้าหลวง

 

 |   |  236 ครั้ง