TCAS64 รอบที่ 1.2 Portfio

หมวดหมู่ข่าว: sci-ข่าวประชาสัมพันธ์

#มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง #TCAS64
เปิดรับสมัคร !
บุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2546
รอบที่ 1.2 #Portfolio โครงการรับตรงสำนักวิชา
สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ เปิดรับ 3 สาขาวิชา ได้แก่
- เคมีประยุกต์
- เทคโนโลยีชีวภาพ (วิทยาศาสตร์ชีวภาพ)
- วิศวกรรมวัสดุ
กำหนดการสมัครและชำระเงิน
ตั้วแต่วันที่ 5 - 14 กุมภาพันธ์ 2564
อ่านรายละเอียดการรับสมัครได้ที่ bit.ly/3rO8wUd
สมัครออนไลน์ : bit.ly/3q6uOQx
#TCAS64 #MFU #DEK64 #มฟล #แม่ฟ้าหลวง
พร้อมพบกับทุนการศึกษาดีๆ มากมาย
ประกาศผลการคัดเลือก 22 กุมภาพันธ์ 2564

 |   |  310 ครั้ง