Sci Casting

หมวดหมู่ข่าว: sci-ข่าวประชาสัมพันธ์

รับสมัครนักแสดง ร่วมแสดงในสื่อประชาสัมพันธ์  ในวันจันทร์ที่ 2 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15.00 - 18.00 น.
ณ ห้องประชุมสำนักวิชาวิทยาศาสตร์ E3A- 502
ค่าตอบแทน
1.ชั่วโมงกิจรรมบำเพ็ญประโยชน์
2.คูปองอาหารกลางวัน
3.ค่าตอบแทนนักแสดง
สมัครผ่าน Link : forms.gle/UqYNA9Jo4Q3ggBWM7
หรือ Walk-in ในวัน casting
ขอเชิญนักศึกษาที่สนใจสมัครได้เลยค่า

 |   |  317 ครั้ง