Science First Meet

หมวดหมู่ข่าว: sci-ข่าวเกี่ยวกับหลักสูตร

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ ได้จัดกิจกรรม วิทย์แรกพบ ในวันพฤหัสบดีที่ 1 ตุลาคม 2563 เวลา 16.00-18.00 น. ณ ห้อง E3B-101
กิจกรรมนี้ เป็นการพบปะระหว่างอาจารย์ประจำสำนักวิชาวิทยาศาสตร์และนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ได้มีความรู้จักและเล่นเกมร่วมกันอย่างสนุกสนาน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุไรวรรณ อินต๊ะถา คณบดีสำนักวิชาวิทยาศาสตร์ ได้กล่าวต้อนรับและให้โอวาทแก่นักศึกษาชั้นปีที่ 1  
สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ได้มอบเกียรติบัตรให้กับนักศึกษาที่มีผลการเรียนดีเด่นและพัฒนาการดีเด่น นอกจากนี้ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ ยังได้มอบทุนการศึกษา PLUS และทุน PLUS+ ให้แก่นักศึกษาสำนักวิชาวิทยาศาสตร์ชั้นปีที่ 1
อีกทั้ง รุ่นพี่สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ได้ร่วมแชร์ประสบการณ์การเรียน การอ่านหนังสือ การใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยให้กับน้องๆ บรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยความสนุกสนานและเสียงหัวเราะ
ขอต้อนรับน้องๆปี 1 สำนักวิชาวิทยศาสตร์ทุกคนเข้าสู่ครอบครัวสำนักวิชาวิทยาศาสตร์ค่ะ

 |   |  300 ครั้ง