ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับทุนการศึกษา สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ ทุน PLUS, ทุน PLUS+ และโครงการเรียนไปทำงานไป

หมวดหมู่ข่าว: sci-ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับทุนการศึกษา สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
ทุน PLUS, ทุน PLUS+ และโครงการเรียนไปทำงานไป
สามารถตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์ ตาม Link  ด้านล่างนี้
1. รายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์ทุนการศึกษา ทุน PLUS, ทุน PLUS+
 https://drive.google.com/.../1krnh58hGq3LUD5TD9OZ.../view...
**** สัมภาษณ์ ในวันพุธที่ 16 กันยายน 2563 ตั้งแต่เวลา 16.00 น. เป็นต้นไป  ณ ห้องประชุม 502 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
2. รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการเรียนไปทำงานไป
drive.google.com/.../1RFhBLYd6D62x.../view...
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่ 053-916682 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์

 |   |  356 ครั้ง