มาตรการเฝ้าระวังการระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 ในการสอบกลางภาค ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2562

หมวดหมู่ข่าว: sci-ข่าวประชาสัมพันธ์

มาตรการเฝ้าระวังการระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 ในการสอบกลางภาค ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2562

ขอให้นักศึกษาเตรียมความพร้อมในการสอบกลางภาคในครั้งนี้

- อย่าลืมหน้ากากผ้า

- อย่าลืมบัตรประจำตัวนักศึกษา

- มีการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย ณ จุดคัดกรองของมหาวิทยาลัย

รายละเอียดประกาศเพิ่มเติม <<คลิก>>

เทศกาลสอบกลางภาคเข้ามาแล้ว ขอให้ทุกคนโชคดีนะคะ :)

 |   |  447 ครั้ง