ศึกษาดูงาน ในรายวิชา Selected Topics in Apply Chemistry เรื่อง กระบวนการผลิตกาแฟ โดยคุณสาโรจน์ ณ ร้าน The Roastery by Roj

หมวดหมู่ข่าว: sci-ข่าวเกี่ยวกับหลักสูตร

เมื่อเคมีสามารถเรียนรู้ และอยู่ในทุกๆที่


วันที่ 21 พฤษจิกายน 2562 นักศึกษาระดับป.โท-เอก สาขาเคมีประยุกต์ ในรายวิชา Selected Topics in Apply Chemistry ได้มีโอกาสเรียนรู้กระบวนการผลิตกาแฟ ตั้งแต่กระบวนการปลูก การผลิต และการประเมินคุณภาพกาแฟ โดยได้รับความอนุเคราะห์จากพี่สาโรจน์ ณ ร้าน The Roastery by Roj

จากการเรียนรู้ พบว่ากว่าจะเป็นกาแฟคุณภาพแต่ละแก้ว ไม่ได้มาง่ายๆ การเปลี่ยนแปลงทางองค์ประกอบทางเคมีในกาแฟ มีผลต่อรส กลิ่น และความเป็นเอกลักษณ์ของกาแฟ อีกทั้ง กาแฟไทยยังสามารถพัฒนาได้อีกมาก

 

 |   |  573 ครั้ง