สำนักวิชาวิทยาศาสตร์รับสมัครนักศึกษาช่วยงาน

หมวดหมู่ข่าว: sci-ข่าวประชาสัมพันธ์

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์รับสมัครนักศึกษาช่วยงาน
- 30 บาท /ชั่วโมง
- ช่วงเวลา 8.00 - 16.00 น. โดยที่เวลาทำงานไม่ตรงกับเวลาในตารางเรียน และวันหยุดนักขัตฤกษ์ตามประกาศของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
หมายเหตุ: ผู้ที่สนใจต้องดำเนินการลงทะเบียนผ่านระบบของส่วนจัดหางาน ตาม Link: parttime.mfu.ac.th/student/parttime_form

 

 |   |  588 ครั้ง