การบรรยายพิเศษเรื่อง งานวิจัยบูรณาการสำหรับการเรียนการสอน นวัตกรรมและการนำไปใช้ประโยชน์ต่อชุมชนและสังคม

หมวดหมู่ข่าว: sci-ข่าวเกี่ยวกับหลักสูตร

เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2562 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วรกร ลิ่มบุตร อาจารย์ประจำภาควิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ อาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ สาขาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี ประจำปี พ.ศ. 2561 มาบรรยายในหัวข้อ เรื่อง งานวิจัยบูรณาการสำหรับการเรียนการสอน นวัตกรรมและการนำไปใช้ประโยชน์ต่อชุมชนและสังคม โดยท่านผศ.ดร.วรกร ได้บรรยายและยกตัวอย่างผลงานวิจัยของท่านที่ได้จกอนุสิทธิบัตรและสิทธิบัตรต่างๆ เพื่อเป็นแรงบัลดาลใจให้คณาจารย์และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของสำนักวิชาวิทยาศาสตร์ ได้มีแนวทางการสร้างผลงานวิจัยเพื่อเป็นประโยชน์ต่อชุมชนในอนาคต

 |   |  507 ครั้ง