ดร.รัทนา ทาพา ได้รับใบประกาศเกียรติคุณผู้สร้างชื่อเสียงแก่มหาวิทยาลัย ในโอกาสครบรอบ 13 ปีแห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

หมวดหมู่ข่าว: sci-ข่าวความภาคภูมิใจ

ในโอกาสครบรอบ 13 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มหาวิทยาลัยได้มีพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณและใบประกาศ เกียรติคุณ แก่คณะบุคคลต่าง ๆ ประกอบด้วย โล่ประกาศเกียรติคุณผู้ทำคุณประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย ใบประกาศเกียรติคุณพนักงาน ดีเด่น และใบประกาศเกียรติคุณผู้สร้างชื่อเสียงให้แก่มหาวิทยาลัย ในวันศุกร์ที่ 23 กันยายน 2554 ณ หอประชุมสมเด็จย่า มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

ดร.รัทนา ทาพา อาจารย์ประจำสำนักวิชาวิทยาศาสตร์ เป็นหนึ่งในผู้ที่ได้รับ ใบประกาศเกียรติคุณผู้สร้างชื่อเสียงให้แก่ มหาวิทยาลัย โดยมีผลงานต่าง ๆ ได้แก่ การได้รับรางวัล Eulogy (Gold medal) จาก His Majesty the King of Nepal, รางวัล Honoraium award 2003 จาก American Bee Journal, รางวัล Senior Research Followship 2003 จาก The Royal Napal Acadamy of Science & Technology, รางวัล Taiwan Apitherapy Award 2002 จาก Taiwan Apitherapy Association นอกจากนี้ ดร. รัทนา ยังได้ทำงานวิจัยและเผยแพร่ผลงานสู่ชุมชนอย่างต่อเนื่อง โดยเร็วๆ นี้ได้เผยแพร่ผ่านรายการโทรทัศน์ “ฉันรักเมืองไทย” ทางสถานีโมเดิร์นไนน์ทีวี อีกด้วย สำนักวิชาวิทยาศาสตร์จึงขอร่วมแสดงความยินดีกับ ดร.รัทนา มา ณ ที่นี้ด้วย

 |   |  295 ครั้ง