สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับรองศาสตราจารย์คนแรกของ มฟล. รองศาสตราจารย์ ดร.ดรุณี วัฒนศิริเวช

หมวดหมู่ข่าว: sci-ข่าวความภาคภูมิใจ

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับรองศาสตราจารย์คนแรกของ มฟล. รองศาสตราจารย์ ดร.ดรุณี วัฒนศิริเวช ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองศาสตราจารย์ สาขาวิชาวัสดุศาสตร์ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ ตามมติสภามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง วันที่ 2 เมษายน 2556

 |   |  438 ครั้ง