รับสมัครนักศึกษาเป็นพี่เลี้ยงในกิจกรรมฝึกกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์สำหรับนักเรียนโรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย

หมวดหมู่ข่าว: sci-ข่าวประชาสัมพันธ์

รับสมัครนักศึกษาเป็นพี่เลี้ยงในกิจกรรมฝึกกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์สำหรับนักเรียนโรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย (นักเรียนชั้น ม.1-ม.2 จำนวน 780 คน) จัดขึ้นวันเสาร์และอาทิตย์ที่ 2-3 มีนาคม 2562 เวลา 08.30-16.30 น. ณ อาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ S3
นักศึกษาที่สมัครเป็นพี่เลี้ยงมีคุณสมบัติดังนี้
1. เป็นนักศึกษาสำนักวิชาวิทยาศาสตร์ทุกชั้นปี ทุกสาขา
2. สามารถเข้าร่วมทำ workshop ชุดบทเรียน STEM (สำหรับพี่เลี้ยงค่าย) ตามเวลาที่กำหนด เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนปฏิบัติงานจริง
3. นักศึกษาต้องสามารถปฏิบัติงานในวันที่ 2-3 มีนาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 8.30-16.30 น. ได้

นักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม จะมีอาหารกลางวัน อาหารว่าง บริการ และ สามารถเก็บชั่วโมงบำเพ็ญประโยชน์ได้ตามชั่วโมงปฏิบัติงานจริง
นอกจากนี้ยังจะเป็นการฝึกการทำงานเป็นทีม ได้รับความรู้จากการทำกิจกรรมในรูปแบบของ STEM ศึกษา และ เป็นบุคคลที่มีจิตสาธารณะ

รับสมัครจำนวนจำกัด 60 คน เท่านั้น!!!
สมัครก่อน มีสิทธิ์ก่อน !!!

 |   |  368 ครั้ง