สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพและเทคโนโลยีชีวภาพได้จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร 'Inquiry-based Learning: From Sciences to Kitchen'

หมวดหมู่ข่าว: sci-ข่าวเกี่ยวกับหลักสูตร

เมื่อวันเสาร์ที่ 4 พฤษภาคม 2562 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพและเทคโนโลยีชีวภาพได้จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร “Inquiry-based Learning: From Sciences to Kitchen” โดยรูปแบบกิจกรรมเป็นการฝึกให้นักศึกษาได้ค้นคว้าหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์เพื่อที่จะนำไปประยุกต์ใช้ในการซูชิ โดยได้รับเกียรติจาก Chef Black (ภาณุภน บุลสุวรรณ) จากร้าน Blackitch Artisan Kitchen มาให้ความรู้ทั้งการทำซูชิแสนอร่อยและการผลิตเครื่องปรุงรสที่สำคัญของซูชิอย่างน้ำส้มสายชูหมัก ซึ่งโอกาสนี้นักศึกษาได้ทดลองหมักน้ำส้มสายชูจากวัตถุดิบที่หลากหลาย เช่น ข้าว แตงโม สับปะรด เผือก และมะละกอ อีกด้วย

กิจกรรมเสริมหลักสูตรนี้นอกจากจะมีความสนุกสนานแล้วยังได้เพิ่มพูนความรู้ให้แก่นักศึกษา ซึ่งเป็นกระบวนการเรียนรู้นอกห้องเรียนที่จะเป็นประโยชน์กับนักศึกษาในอนาคต

 |   |  577 ครั้ง