ทัศนศึกษา ณ บริษัท นำเชา (ประเทศไทย) จำกัด

หมวดหมู่ข่าว: sci-ข่าวเกี่ยวกับหลักสูตร

เมื่อวันศุกร์ที่28 กันยายน2561 สำนักวิชาวิทยาศาตร์นำทีมโดยคณาจารย์และนักศึกษาระดับปริญญาโทหลักสูตรวิทยาศาสตร์ชีวภาพได้มีโอกาสเดินทางไปทัศนศึกษาที่ บริษัทนำเชา (ประเทศไทย) จำกัดโดยเป็นผู้ผลิตและผู้ซื้อขายทางการตลาดของผลิตภัณฑ์ขนมข้าวอบกรอบขนมข้าวหอมมะลิและบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปที่ได้มาตรฐานการผลิตในระดับสากลและเป็นที่ยอมรับในหลายตลาดทั่วโลกบรรยายกาศเต็มไปด้วยความความสนุกสนานและการต้อนรับที่อบอุ่นจากผู้ประกอบการทางบริษัทได้แนะนำผลิตภํณฑ์จากข้าวหลายอย่างที่กำลังดำเนินการผลิตและจัดจำหน่ายรวมถึงได้เปิดโอกาสให้คณะเดินทางได้เยี่ยมชมโรงงานและกระบวนการผลิตสินค้าจากข้าวในรูปแบบต่างๆทำให้การเยี่ยมชมในครั้งนี้อัดแน่นไปด้วยความรู้แนวคิดและเทคนิคต่างๆซึ่งเป็นอีกหนึ่งมุมมองที่สำคัญสำหรับนักวิทยาศาสตร์ในการคิดค้นและพัฒนางานวิจัยให้ได้ผลผลิตที่สามารถสร้างคุณค่าในเชิงพาณิชย์

 |   |  937 ครั้ง