ทัศนศึกษา ณ บริษัท เอ็ม.วาย.อาร์ คอสเมติคส์ โซลูชั่น จำกัด

หมวดหมู่ข่าว: sci-ข่าวเกี่ยวกับหลักสูตร

เมื่อวันศุกร์ที่ 28 กันยายน 2561 ตัวแทนคณาจารย์จากสำนักวิชาวิทยาศาตร์และนักศึกษาระดับปริญญาโทหลักสูตรวิทยาศาสตร์ชีวภาพได้มีโอกาสเดินทางไปทัศนศึกษาที่ บริษัท เอ็ม.วาย.อาร์ คอสเมติคส์ โซลูชั่น จำกัด ซึ่งเป็นหนึ่งในผู้ผลิตและสร้างแบรนด์เครื่องสำอางค์ที่มีแนวคิดใหม่ในการผลิตเครื่องสำอางค์ที่มีคุณภาพดีและเห็นผลจริงตามมาตรฐานสากล ซึ่งดำเนินนโยบายภายใต้ศาสตร์วิชาทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ แพทยศาสตร์ วิทยาศาสตร์เครื่องสำอางค์ วิศวกรรมศาสตร์ และการตลาด โดยวิสัยทัศน์ของบริษัทได้มุ่งเน้นไปที่การประยุกต์ใช้นวัตกรรมเพื่อสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ อันเป็นผลลัพธ์ที่ได้จากงานวิจัยโดยอาศัยความร่วมมือกับหลายๆ มหาวิทยาลัยซึ่งรวมไปถึงมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ทำให้บรรยากาศการดูงานเต็มไปด้วยความสนุกสนานและตื่นเต้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเยี่ยมชมโรงงานผลิตเครื่องสำอางค์ที่ได้มาตรฐานนั้นช่วยเปิดโอกาสให้เหล่านักศึกษาได้เรียนรู้ขั้นตอนและกระบวนการใหม่ๆ ในการผลิตเครื่องสำอางค์ ซึ่งความรู้ที่ได้สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาแนวคิดในงานวิจัยที่กำลังศึกษาอยู่ได้เป็นอย่างดี

 |   |  532 ครั้ง