สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ รับสมัครนักศึกษาช่วยงาน ในงานการประชุมวิชาการ พฤกษศาสตร์พื้นบ้านครั้งที่ 2

หมวดหมู่ข่าว: sci-ข่าวประชาสัมพันธ์

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ รับสมัครนักศึกษาช่วยงาน ในงานการประชุมวิชาการ พฤกษศาสตร์พื้นบ้านครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 3-4 เมษายน 2561 ตามอัตราดังนี้ 

- ฝ่ายจัดการสถานที่ 

            (ปฏิบัติงานวันที่ 3 เมษายน 2561 เวลา 7.30-11.30 น.) 

            รับสมัครนักศึกษา (ชาย) จำนวน 6 คน  

- ฝ่ายพิธีการ 

            (ปฏิบัติงานวันที่ 3 เมษายน 2561 เวลา 7.30-11.30 น.)

            รับสมัครนักศึกษา (หญิง) จำนวน 3 คน 

- ฝ่ายอาหารและสวัสดิการ 

           (ปฏิบัติงานวันที่ 3 เมษายน 2561 เวลา 15.30-20.00 น.)

            รับสมัครนักศึกษา 6 คน (ไม่จำกัดเพศ)

โดยนักศึกษาที่เข้าร่วมปฏิบัติงานสามารถขอรับสิทธิได้ดังนี้ (เลือกได้ 1 สิทธิ)

- ชั่วโมงบำเพ็ญประโยชน์

- คูปองอาหารกลางวัน

- ค่าตอบแทนนักศึกษาช่วยงาน (ชั่วโมงละ 30 บาท) โดยนักศึกษาต้องติดต่อส่วนเอกสารที่เกี่ยวข้อง ณ ส่วนจัดหางานก่อนวันเข้าปฏิบัติงานจริง

ผู้ที่สนใจสามารถกรอกใบสมัครได้ ที่นี่ ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 30 มีนาคม 2561 

 |  396 ครั้ง