อบรมเชิงปฏิบัติการ: การผลิตเยื่อกระดาษและบรรจุภัณฑ์จากฟางข้าว

หมวดหมู่ข่าว: sci-ข่าวประชาสัมพันธ์

เชิญชวนทุกท่านร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ: การผลิตเยื่อกระดาษและบรรจุภัณฑ์จากฟางข้าว!  ในวันที่ 25 หรือ 26 กรกฎาคม 2566 ณ อาคารปฏิบัติการ S4 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง!

เหมาะสำหรับผู้มีความสนใจที่จะเรียนรู้เกี่ยวกับกระบวนการผลิตเยื่อกระดาษที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและการใช้ฟางข้าวให้เกิดประโยชน์สูงสุด
ในการอบรมนี้ เราจะสอนเทคนิคและกระบวนการในการผลิตเยื่อกระดาษและบรรจุภัณฑ์ที่ยอดเยี่ยม โดยใช้ฟางข้าวเป็นวัตถุดิบหลัก
หัวข้อ:

  • การทำเยื่อกระดาษจากฟางข้าว
  • ตรวจสอบคุณภาพเยื่อกระดาษ
  • ทำแผ่นเยื่อกระดาษจากฟางข้าว
  • ทำบรรจุภัณฑ์เยื่อกระดาษจากฟางข้าว

สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมอบรม ได้ที่ docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf0XVQAFKh86AsvycZbqjl5Jbeczlnxoxkz9ctq__eq2_lIFQ/viewform

ขอบคุณที่สนใจและร่วมกันสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อสังคมที่ยั่งยืน!

 |   |  67 ครั้ง