นักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพปฏิบัติการดูนก

หมวดหมู่ข่าว: sci-ข่าวเกี่ยวกับหลักสูตร

มฟล อากาศดีแล้ว
มา “ดูนก” กันไหม
วันนี้ นักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ได้ลงมือปฏิบัติการดูนก ซึ่งเป็นกิจกรรมในรายวิชา zoology  เปิดประสบการณ์การใช้กล้องส่องทางไกลแบบตาเดียว และแบบสองตา
ขอบคุณวิทยากร ผู้มากด้วยประสบการณ์ทั้ง 2 ท่าน อาจารย์สมบูรณ์ คำเตจา จากคณะครุศาสตร์ และ อาจารย์สุทธิ มะลิทอง จากสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยี และนวัตกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ที่กรุณาเสียสละเวลามาให้ความรู้ และฝึกอบรมทักษะการใช้กล้องและการบ่งชี้ชนิดนก
ขอบคุณ สวนพฤกษศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ที่เอื้อเฟื้อสถานที่ ในกิจกรรมนี้ด้วยค่า
แล้วพบกับกิจกรรมสนุกๆแบบนี้กันใหม่นะคะ

 |   |  96 ครั้ง