เปิดรับสมัครศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2566 รอบที่ 3

หมวดหมู่ข่าว: sci-ข่าวประชาสัมพันธ์

7 เมษายน เวลา 15:25 น.  ·
เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2566 รอบที่ 3 ระบบ Admission
เปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 7-13 พ.ค. 2566 ทางเว็บไซต์ www.mytcas.com
รูปแบบโครงการที่เปิดรับสมัครได้แก่
1. รูปแบบใช้ผลคะแนน TGAT/TPAT
    รายละเอียดประกาศรับสมัคร : bit.ly/417vuXV
2. รูปแบบใช้ผลคะแนน A-Level
    รายละเอียดประกาศรับสมัคร : bit.ly/43qXIiz
3. รูปแบบใช้ผลคะแนน TGAT/TPAT และ A-Level
    รายละเอียดประกาศรับสมัคร : bit.ly/3zD7QH1
4. รูปแบบใช้ผลคะแนน GPAX TGAT/TPAT และ A-Level
    รายละเอียดประกาศรับสมัคร : bit.ly/3zHc28E
5. เฉพาะหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตรอบที่ 3 เข้าร่วมรับผ่านกลุ่ม กสพท. (กลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย) ใช้รูปแบบคะแนน TPAT/A-Level
    สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
    ฝ่ายรับนักศึกษา ส่วนทะเบียนและประมวลผล
    เบอร์โทรศัพท์ 053916103/ 053916104/ 053916105/ 053916106

 |   |  110 ครั้ง