ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.พัชรีย์ พริบดีเวช

หมวดหมู่ข่าว: sci-ข่าวความภาคภูมิใจ

ส่วนบริหารงานวิจัยฯ ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.พัชรีย์ พริบดีเวช สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ ได้รับทุนสนับสนุนงานวิจัยและนวัตกรรมจาก สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ภายใต้โครงการ "ฟิล์มบริโภคได้จากไคโตซานผสมกับน้ำมันหอมระเหยเพื่อปรับปรุงคุณภาพและอายุการเก็บของเนื้อหมู"  ประจำปีงบประมาณ 2566
School of Science, Mae Fah Luang University

 |   |  83 ครั้ง