รับสมัครอาจารย์ สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ

หมวดหมู่ข่าว: sci-ข่าวประชาสัมพันธ์

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ รับสมัครอาจารย์ สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ 1 อัตรา
คุณสมบัติผู้สมัคร
1. สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกสาขาใดสาขาหนึ่ง ดังต่อไปนี้ วิทยาศาสตร์ชีวภาพ/ เทคโนโลยีชีวภาพหรือสาขาวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง หากมีประสบการณ์สอน หรือมีความถนัดทางด้าน Biochemistry / Bioprocess engineering โดยเฉพาะด้าน Downstream processing จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ ผู้ที่อยู่ระหว่างการศึกษาระดับปริญญาเอกที่มีกำหนดสอบป้องกันวิทยานิพนธ์สามารถสมัครได้
2. สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี และมีผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษ ตามเกณฑ์อย่างน้อย 1 รายการ ดังต่อไปนี้
TOFEL (iBT) ขั้นต่ำ 79 คะแนน
TOFEL (iPT) ขั้นต่ำ 585 คะแนน
CU-TEP ขั้นต่ำ 85 คะแนน
IELTS ขั้นต่ำ 6.5 คะแนน
หมายเหตุ: สามารถส่งผลภาษาอังกฤษภายหลังได้
3. หากมีประสบการณ์สอน หรือมีประสบการณ์ในการทำงานร่วมกับภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ
ดาวน์โหลดใบสมัคร docs.google.com/.../1MJNh_ULhBM.../mobilebasic...
ส่งใบสมัคร ???? bio.science@mfu.ac.th

 |   |  237 ครั้ง