ภาพงาน Sci Home Coming

หมวดหมู่ข่าว: sci-ข่าวประชาสัมพันธ์

ประมวลภาพงาน Sci Home Coming ต้อนรับเหล่าบัณฑิตสำนักวิชาวิทยาศาสตร์กลับบ้าน  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุไรวรรณ อินต๊ะถา คณบดีสำนักวิชาวิทยาศาสตร์ ได้กล่าวต้อนรับบัณฑิตกลับบ้าน รวมถึงตัวแทนแต่ละสาขาได้กล่าวคำอวยพรให้บัณฑิต นอกจากนี้ พี่ๆบัณฑิตยังได้แชร์ประสบการณ์ แนวทางการประกอบอาชีพให้แก่น้องๆ  ขอให้บัณฑิตทุกท่านประสบความสำเร็จในเส้นทางเดินของตนเองอย่างมีความสุข และสามารถกลับมาเยี่ยมบ้านหลังนี้ได้เสมอเลยค่ะ

 |   |  101 ครั้ง