กิจกรรมบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ “มุมมองและแนวคิดการประกอบธุรกิจด้านวิทยาศาสตร์ชีวภาพ” และ “แนวทางการพัฒนาชุดตรวจ lateral flow assay” และ mini workshop

หมวดหมู่ข่าว: sci-ข่าวเกี่ยวกับหลักสูตร

ในวันที่ 2 มิถุนายน 2565 สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพได้จัดกิจกรรม “เปิดโลกอุตสาหกรรมชีวภาพ” ซึ่งเป็นกิจกรรมบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ “มุมมองและแนวคิดการประกอบธุรกิจด้านวิทยาศาสตร์ชีวภาพ” และ “แนวทางการพัฒนาชุดตรวจ lateral flow assay” และ mini workshop โดย คุณชฎารัตน์  เสนโนฤทธิ์  และ คุณเจะนูรียะห์ มงคลประเสริฐ จากบริษัท KESTREL BIO SCIENCES THAILAND CO. LTD นอกจากนี้ ยังมี กิจกรรม mini workshop ได้มีการสาธิตและผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ร่วมปฏิบัติการทำชุดตรวจแบบ lateral flow assay อีกด้วย

 |   |  242 ครั้ง