กิจกรรมอบรมการทำสบู่กวนเย็น (Cold process soap)

หมวดหมู่ข่าว: sci-ข่าววิจัย

เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2565 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ ร่วมกับศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้จัดกิจกรรมอบรมการทำสบู่กวนเย็น (Cold process soap) ซึ่งเป็นโครงการบริการวิชาการซึ่งเปิดรับผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการทั้งบุคลากรภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
โดย ได้รับเกียรติจากคุณปิยวรรณ แก้วศรี ผู้ก่อตั้ง Chiang Rai Soap Movement และทีมวิทยากรจากสำนักวิชาวิทยาศาสตร์ ได้ถ่ายทอดความรู้ในการทำสบู่ธรรมชาติแบบกวนเย็นให้แก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรม โดยผู้ร่วมกิจกรรมทุกคนได้มีโอกาสร่วมกันทำสบู่แบบกวนเย็น พร้อมทั้งยังสามารถออกแบบคุณสมบัติของสบู่ได้ตามความต้องการ เพื่อนำไปปรับใช้ในการทำสบู่แบบกวนเย็นด้วยตนเอง

 |   |  458 ครั้ง