การเสวนา ในหัวข้อ "นวัตกรรมของนักวิทยาศาสตร์ในการป้องกันโรค COVID-19"

หมวดหมู่ข่าว: sci-ข่าววิจัย

ในสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ส่วนภูมิภาค ประจำปี 2564 วันที่ 19 สิงหาคม 2564 นี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐกานต์ สร้อยกาบแก้ว ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐยา ต๊ะวิไชย และ อาจารย์ ดร.อมร โอวาทวรกิจ อาจารย์ประจำสำนักวิชาวิทยาศาสตร์
ได้ร่วมการเสวนา ในหัวข้อ "นวัตกรรมของนักวิทยาศาสตร์ในการป้องกันโรค COVID-19"


การเสนานี้ได้รับความรู้เรื่อง COVID-19 ไปเต็มๆ ทั้งเรื่องสายพันธุ์ไวรัส  COVID-19 ที่พัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่อง และนวัตกรรมที่จะช่วยป้องกันโควิด หน้ากาก NanoGuard ซึ่งเป็นหน้ากากที่มีถึง 5 ชั้น ประกอบด้วยแผ่นกรองเส้นใยนาโนที่มีอนุภาคนาโนซิลเวอร์  สามารถยับยั้งไวรัสโควิด-19 ได้ หายใจสะดวก และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

 สนใจฟัง Live ย้อนหลังได้ที่ www.facebook.com/MFUSciDay/videos/933559643859271
 นอกจากนี้ ยังมีวิดีโอเรื่อง หน้ากาก NanoGuard สำหรับผู้ชมที่สนใจ สามารถรับชมได้ทาง youtu.be/gpDJ5bT80ks ค่ะ

 |   |  490 ครั้ง