การดำเนินงานในกิจกรรมวิเคราะห์แนวโน้มธุรกิจและมองอนาคตผลิตภัณฑ์ (Business Trend and Strategic Foresight) ร่วมกับชุมชน ภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย)

หมวดหมู่ข่าว: sci-ข่าววิจัย

เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2564 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ ม.แม่ฟ้าหลวง นำโดย ผศ.ดร. ณัฐกานต์ สร้อยกาบแก้ว พร้อมด้วยคณะทำงานและนักศึกษา ได้ไปพบปะวิสาหกิจชุมชน ต.ห้วยสัก เพื่อดำเนินงานในกิจกรรมวิเคราะห์แนวโน้มธุรกิจและมองอนาคตผลิตภัณฑ์ (Business Trend and Strategic Foresight) ร่วมกับชุมชน ภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย)

 

 |   |  311 ครั้ง