การบรรยายในหัวข้อ "3T: Technology Life Cycle, Foresight and Management" โดย ผศ.ดร.อัครวิทย์ กาญจนโอภาษ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ กำกับดูแลและบริหารงานเมืองนวัตกรรมอาหารและอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค

หมวดหมู่ข่าว: sci-ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญทุกท่าน เข้าร่วมฟังบรรยายในหัวข้อ "3T: Technology Life Cycle, Foresight and Management" โดย ผศ.ดร.อัครวิทย์ กาญจนโอภาษ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ กำกับดูแลและบริหารงานเมืองนวัตกรรมอาหารและอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค
ในวันที่ 20 พฤษภาคม 2564 เวลา 9.00 - 16.30 น. และวันที่ 21 พฤษภาคม 2564 เวลา 9.00 - 12.00 ผ่านโปรแกรม Zoom (หมายเหตุ: การบรรยายเนื้อหาเป็นภาษาอังกฤษ)

สามารถเข้าร่วมโดยการสแกน QR Code ได้เลยค่ะ

 

 |   |  587 ครั้ง