เปิดรับสมัครแล้ว ! #TCAS64 รอบที่ 3 Admission 1 และ Admission 2

หมวดหมู่ข่าว: sci-ข่าวประชาสัมพันธ์

เปิดรับสมัครแล้ว ! #TCAS64 รอบที่ 3
Admission 1 และ Admission 2
สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
เปิดรับสมัครทั้งหมด 3 สาขา

  •  เคมีประยุกต์
  •  เทคโนโลยีชีวภาพ (วิทยาศาสตร์ชีวภาพ)
  •  วิศวกรรมวัสดุ

สมัครออนไลน์ทางเว็บไซต์: student.mytcas.com
กำหนดการรับสมัคร วันที่ 7-15 พฤษภาคม 2564
อ่านรายละเอียดประกาศรับสมัครเพิ่มเติมได้ที่
Admission 1 : bit.ly/3qcHPHm
Admission 2 : bit.ly/3wcuuTX
#รอบ3 #แม่ฟ้าหลวง #สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ #Dek64 #ทีมมฟล  #เคมีประยุกต์ #เทคโนโลยีชีวภาพ #วิทยาศาสตร์ชีวภาพ #วิศวกรรมวัสดุ

 |   |  333 ครั้ง