พบปะวิสาหกิจชุมชน ต.ห้วยสัก เพื่อดำเนินงานในกิจกรรมสร้างสรรค์และเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมกับชุมชน ภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย)

หมวดหมู่ข่าว: sci-ข่าววิจัย

เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2564 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง นำทีมโดย ผศ.ดร. ณัฐกานต์ สร้อยกาบแก้ว พร้อมด้วยคณะทำงานและนักศึกษา ได้ไปพบปะวิสาหกิจชุมชน ต.ห้วยสัก เพื่อดำเนินงานในกิจกรรมสร้างสรรค์และเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมกับชุมชน ภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย)

 |   |  332 ครั้ง