สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ ภายใต้การสนับสนุนของโครงการคลินิกวิทยาศาสตร์ ของส่วนบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

Categories: sci-ข่าวเกี่ยวกับหลักสูตร

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ ภายใต้การสนับสนุนของโครงการคลินิกวิทยาศาสตร์ ของส่วนบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้จัดกิจกรรมให้ความรู้แก่น้อง ๆ ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย รวมถึงการให้คำปรึกษาด้านวิชาการแก่อาจารย์เกี่ยวกับการสอนวิทยาศาสตร์ชั้นสูง เพื่อให้น้อง ๆ เกิดความตื่นตัวถึงความก้าวหน้าในสาขาวิทยาศาสตร์

โดยกิจกรรมในครั้งนี้ คณาจารย์ของสาขาวิชาฯได้เดินทางไปยังโรงเรียนสตรีศรีน่าน โรงเรียนท่าวังผา โรงเรียนปัว โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 ในจังหวัดน่าน และโรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ในจังหวัดเชียงราย เพื่อถ่ายทอดความรู้ผ่านการให้น้อง ๆ นักเรียนได้ปฏิบัติจริง เกี่ยวกับการสกัดดีเอ็นเอจากตัวอย่างที่หลากหลาย รวมถึงการได้เรียนรู้เรื่องการหายใจของเซลล์ยีสต์

โครงการดี ๆ แบบนี้จะไม่มีครั้งนี้ครั้งเดียวแน่นอนครับ รอติดตามและกดไลค์ กดแชร์ เพื่อเป็นกำลังใจให้โครงการดี ๆ แบบนี้ด้วยนะครับ

 |   |  690