ศูนย์นวัตกรรมทางเคมีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

วัตถุประสงค์

 1. To research and innovate in Chemistry.
 2. To support research development of Chemistry members and the production of graduate students.
 3. To collaborate research project between CIS-MFU and national and international partnerships.

 

พันธกิจ

To attain excellence on research and innovation in Chemistry 

 

สมาชิก

 • Assoc. Prof. Dr.Surat Laphookhieo
 • Assoc. Prof. Dr.Patcharee Pripdeevech
 • Asst. Prof. Dr.Orawan Suwantong
 • Dr.Wisanu Maneerat
 • Dr.Kanchana Watla-iad
 • Dr.Prachak Inkaew
 • Dr.Patcharanan Choto
 • Dr.Thitipone Suwunwong
 • Dr.Korbua Chaisiwamongkhol

 

ผลงานเด่น

Q1 Publication (Selected papers from 2019-2020).

 1. Alkaloids and styryllactones from Goniothalamus cheliensis. Phytochemistry, 2019, 157, 8-50.
 2. Amides and flavonoids from the fruit and leaf extracts of Melodorum siamensis. Journal of Natural Products 2019, 82, 283-291.
 3. α-Glucosidase inhibitory flavonoids and oxepinones from the leaf and twig extracts of Desmos cochinchinensis. Journal of Natural Products 2019, 82, 741-747. 
 4. Antibacterial and inhibitory activities against nitric oxide production of coumaronochromones and prenylated isoflavones from Millettia extensa. Journal of Natural Products 2019, 82, 2343-2348.
 5. Dasymaschalolactams A–E, aristolactams from a twig extract of Dasymaschalon dasymaschalum. Journal of Natural Products 2019, 82, 3176-3180.
 6. Enhanced properties of injectable chitosan-based thermogelling hydrogels by silk fibroin and longan seed extract for bone tissue engineering. International Journal of Biological Macromolecules 2019, 138, 412–424.
 7. Phloroglucinol benzophenones and xanthones from the leaves of Garcinia cowa and their nitric oxide production and α-glucosidase inhibitory activities. Journal of Natural Products 2020, 83, 164-168.
 8. Styryllactones from Goniothalamus tamirensis. Phytochemistry 2020, 171, 112248.
 9. Chemical composition of essential oils from different parts of Zingiber kerrii Craib and their antibacterial, antioxidant, and tyrosinase Inhibitory activities. Biomolecules 2020, 10, 228.
 10. Bioassay-guided isolation and identification of antidiabetic compounds from Garcinia cowa leaf extract Heliyon 2020, 6, e03625.
 11. Electrospun gelatin matrices with bioactive pDNA polyplexes. International Journal of Biological Macromolecules 2020, 149, 296-308.
 12. Bilayer wound dressing based on sodium alginate incorporated with curcumin-β-cyclodextrin inclusion complex/chitosan hydrogel. International Journal of Biological Macromolecules 2020, 164, 4113-4124.
 13. The potential use of curcumin-β-cyclodextrin inclusion complex/chitosan-loaded cellulose sponges for the treatment of chronic wound. International Journal of Biological Macromolecules 2020, 164, 3250-3258.
 14. Smartphone-based colorimetric detection using gold nanoparticles of sibutramine in suspected food supplement products. Microchemical Journal 2020, 158, 105273.


Pretty Patents

 1. Thermosensitive chitosan/silk protein hydrogels loaded with longan seed extract (ไฮโดรเจลที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิจากไคโตซานและสารสกัดจากโปรตีนรังไหมที่มีสารสกัดเม็ดลำไย)
 2. Wond dressing based on semi-solid poly(vinyl alcohol) hydrogels containing ginger essential oil encapsulated in chitosan nanoparticles and its process (วัสดุปิดแผลจากพอลิไวนิลแอลกอฮอล์ไฮโดรเจลกึ่งของแข็งที่มีอนุภาคนาโนไคโตซานห่อหุ้มน้ำมันระเหยขิงและกรรมวิธีการผลิต)
 3. Chitosan nanoparticles loaded with Cordyceps militaris extract and their process (อนุภาคนาโนไคโตซานห่อหุ้มสารสกัดถั่งเช่าและกรรมวิธีการผลิต)
 4. Cosmeceutical materials based on the blend of the quaternized β-cyclodextrin grafted with chitosan containing curcumin and polyvinyl alcohol and their process (วัสดุเวชสำอางจากฟิล์มผสมควอเทอร์ไนซ์ไคโตซานเชื่อมต่อเบต้าไซโคลเด็กซ์ตรินและพอลิไวนิลแอลกอฮอล์ที่มีสารเคอร์คิวมินและกรรมวิธีการผลิต)
 5. Wound dressings based on cellulose sponges containing curcumin-β-cyclodextrin inclusion complex/chitosan and their process (วัสดุุปิดแผลฟองน้ำเซลลูโลสที่มีสารประกอบเชิงซ้อนของเคอร์คิวมินและไคโตซาน และกรรมวิธีการผลิต)
 6. Bilayer wound dressing based on alginate incorporated with curcumin-β-cyclodextrin inclusion complex/chitosan hydrogel and its process (วัสดุปิดแผลไฮโดรเจลสองชั้นจากอัลจิเนตที่มีสารประกอบเชิงซ้อนของเคอร์คิวมินและไคโตซาน และกรรมวิธีผลิต)
 7. Facial mask containing chitosan nanoparticles loaded with Cordyceps militaris extract and its process (เจลมาส์กหน้าผสมอนุภาคนาโนไคโตซานที่มีสารสกัดถั่งเช่า และกรรมวิธีการผลิต)
 8. Test kit for analysis of total cholesterol in blood  by mean of microfluidic based devices (ชุดวิเคราะห์ทดสอบคอเลสเตอรอลรวมในเลือดโดยอาศัยพื้นฐานการไหลของของไหล)
 9. Test kit for analysis of antioxidant activity by mean of measuring distances on paper sensor  (ชุดตรวจฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระโดยอาศัยการวัดระยะทางบนกระดาษ)
 10. เม็ดอัลจิเนต-ไคโตซานที่มีสารสกัดจากเมล็ดลำไยและกรรมวิธีการผลิต 
 11. แผ่นเส้นใยอิเล็คโตรสปันพอลิแลคติกแอซิดที่มีอนุภาคซิลเวอร์นาโนและเคอร์คิวมินสำหรับประยุกต์ใช้เป็นวัสดุปิดแผล 
 12. กรรมวิธีการเตรียมสเปรย์ฟิล์มที่มีนาโนอิมัลชันของน้ำมันกานพลู

 

ความร่วมมือกับองค์กรหรือสถาบันอื่น

 1. Department of Chemistry, University of British Columbia, Canada
 2. School of Chemistry and Molecular Bioscience, University of Wollongong, Australia
 3. Department of Department of Chemical Biology, College of Chemistry and Molecular Engineering, Peking University
 4. National Chung-Hsing University, Taichung, Taiwan
 5. Department Microbial Drugs Helmholtz Centre for Infection Research, Germany
 6. Department of Chemistry, Faculty of Science, Prince of Songkla University
 7. Department of Chemistry, Faculty of Science, Khon Kaen University
 8. Department of Chemistry, Faculty of Science, Chiang Mai University
 9. Chakri Naruebodindra Medical Institute,  Faculty of Medicine Ramathibodi Hospital Mahidol University
 10. School of Chemistry, Faculty of Science, University of Phayao
 11. Department of Chemistry, School of Science, Walailak University
 12. National Nanotechnology Center, National Science and Technology Development Agency
 13. Department of Chemical & Materials Engineering, University of Alberta
 14. The Petroleum and Petrochemical College,  Chulalongkorn University
 15. School of Chemistry and Molecular Biosciences, University of Queensland