ขอแสดงความยินดีกับนายจิราธิวัฒน์ นันทจันทร์ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาเคมีประยุกต์ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์

Categories: sci-ข่าวความภาคภูมิใจ

ขอแสดงความยินดีกับนายจิราธิวัฒน์ นันทจันทร์ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาเคมีประยุกต์ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์  ที่ได้รับรางวัล Bronze Prize ในการประกวด Young Rising Stars of Science Award 2020
ระหว่างวันที่ 5-7 ตุลาคม 2563 นายจิราธิวัฒน์ นันทจันทร์ ส่งผลงาน “Chalcones and flavonoids from the twig extract of Pongamia pinnata” เข้าร่วมประกวดในรายการ "Young Rising Stars of Science Award 2020" The Science Society of Thailand under The Patronage of His Majesty the King ซึ่งผลงานดังกล่าวได้รับรางวัล Bronze Prize ในสาขาเคมี โดยมี รศ.ดร.สุรัตน์ ละภูเขียว เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา
www.mfu.ac.th/.../news.../detail/News/7843.html...

 |   |  355