EP.2 ภูมิคุ้มกัน" ปกป้องเราจาก Covid-19 ได้อย่างไร

Categories: sci-ข่าววิจัย

ยังไม่หมดกับซีรี่ส์ COVID-19 พวกเราได้เตรียมความรู้แน่นๆที่จะมาแชร์กับทุกคน เพื่อให้ทุกคนได้มีความรู้ที่จะต่อสู้และป้องกันตัวเองจากไวรัส COVID-19

สำหรับ EP2 นี้เราจะมาแชร์เรื่อง "ภูมิคุ้มกัน" ปกป้องเราจาก Covid-19 ได้อย่างไร เชิญรับชมได้เลยค่ะ

---------------------------------------------

รวม Link "ความรู้ สู้ COVID-19"

EP.1 - ไวรัสและสายพันธุ์ Covid-19

EP.2 - "ภูมิคุ้มกัน" ปกป้องเราจาก Covid-19 ได้อย่างไร

to be continued.

 |   |  285