ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร. อรธิดา โกษาแสง ได้รับรางวัล BEST PRESENTATION จากการนำเสนอผลงานวิจัย

Categories: sci-ข่าวความภาคภูมิใจ

ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร. อรธิดา โกษาแสง ได้รับรางวัล BEST PRESENTATION
จากการนำเสนอผลงานวิจัยในหัวข้อ Impact Resistance and Fracture Surface of Al6061 Hybrid Composite Reinforced by Fly Ash and Calcium Oxide ในงานประชุมวิชาการ The 4th International Conference on Functional Materials and Metallurgy (ICFMM) ที่จัดขึ้นเมื่อวันที่ 27-30 พฤศจิกายน 2019 เมืองโอซากะ ประเทศญี่ปุ่น

 

 |   |  431