ร่วมบรรยายและแสดงผลงานในงาน NAF-TRF Workshop on Nanocellulose 2019

Categories: sci-ข่าวเกี่ยวกับหลักสูตร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐกานต์ สร้อยกาบแก้วและคณะ ได้รับเชิญให้ร่วมบรรยายและแสดงผลงานในงาน NAF-TRF Workshop on Nanocellulose 2019 ซึ่งจัดระหว่างวันที่ 6-9 มีนาคม 2562 ณ โรงแรมการ์เด้นซีวิวรีสอร์ต จ.ชลบุรี โดยผลงานของ ดร.ณัฐกานต์ ได้รับความสนใจของผู้เข้าร่วมงานเป็นอย่างมาก

 |   |  511