สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ นายประเสริฐ จันทร์ทอแสง

Categories: sci-ข่าวความภาคภูมิใจ

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ นายประเสริฐ จันทร์ทอแสง สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ นักศึกษาในที่ปรึกษาของอาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์ ดร.อมร โอวาทวรกิจ เนื่องในโอกาสได้รับรางวัล Young Rising Stars of Science Award 2023 (YRSS2023) รางวัล ระดับเหรียญทองแดง หัวข้อ  Effect of 5-Azacytidine on Mycelia Growth and Bioactive Compounds Production in Cordyceps militaris
โดย สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ระหว่างวันที่ 24 – 25 มกราคม 2567 ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จังหวัดสงขลา

 |   |  56