ขอแสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย์ ดร.สุรัตน์ ละภูเขียว ในโอกาสได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง คณบดีสำนักวิชาวิทยาศาสตร์

Categories: sci-ข่าวความภาคภูมิใจ

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
ขอแสดงความยินดีกับ
ศาสตราจารย์ ดร.สุรัตน์ ละภูเขียว
ในโอกาสได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
คณบดีสำนักวิชาวิทยาศาสตร์
ตั้งแต่วันที่ 16 พฤศจิกายน 2566

 |   |  132