หารือด้านความร่วมมือ การจัดการเรียนการสอน งานวิจัย และการแลกเปลี่ยนนักศึกษา

Categories: sci-ข่าวเกี่ยวกับหลักสูตร

ในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุไรวรรณ อินต๊ะถา และคณาจารย์ ได้ร่วมต้อนรับ Assoc. Prof. Dr. Mah Siau Hui (Program Director of Postgraduate Programmes) และ Dr. Neo Yun Ping (Programe Director of Food Science) จาก SBS, TU โดยได้หารือด้านความร่วมมือ การจัดการเรียนการสอน งานวิจัย และการแลกเปลี่ยนนักศึกษาอีกด้วย

 |   |  93