กลุ่มวิจัย MP&i และหลักสูตรวิทยาศาสตร์ชีวภาพได้ร่วมต้อนรับ คุณกฤษดา จันทร์เจือมาศ และทีมวิจัยบริษัทสยาม อะกริ ซัพพลาย จำกัด ทางคณาจารย์ได้ร่วมหารือทั้งด้านการเรียนการสอนและการวิจัย

Categories: sci-ข่าววิจัย

ในวันที่ 14 มิถุนายน 2565 กลุ่มวิจัย MP&i และหลักสูตรวิทยาศาสตร์ชีวภาพได้ร่วมต้อนรับ คุณกฤษดา จันทร์เจือมาศ และทีมวิจัยบริษัทสยาม อะกริ ซัพพลาย จำกัด ทางคณาจารย์ได้ร่วมหารือทั้งด้านการเรียนการสอนและการวิจัย เพื่อการต่อยอดงานวิจัย และความร่วมมือในการทำวิจัยร่วมกันจากโจทย์ผู้ประกอบการ รวมไปถึงการฝึกงานของนักศึกษา

 |   |  409