ขอเชิญชวนเกษตรกรเชียงราย เข้าร่วมเรียนรู้ ชมการสาธิต และลงมือทำ "การผลิตเยื่อกระดาษจากฟางข้าวอย่างง่าย"

Categories: sci-ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญชวนเกษตรกรเชียงราย เข้าร่วมเรียนรู้ ชมการสาธิต และลงมือทำ

"การผลิตเยื่อกระดาษจากฟางข้าวอย่างง่าย"

ไม่มีค่าใช้จ่าย พร้อมรับชุดอุปกรณ์ ฟรี !!

อบรมรอบพิเศษ 1 วัน : วันที่ 30 ต.ค. 2564
หากท่านใด หรือชุมชนใดมีความสนใจเรียนรู้
รีบติดต่อเข้ามานะคะ รับจำนวนจำกัดเพียง 30 ท่าน เท่านั้น
*หมายเหตุ ขอสงวนสิทธิ์สำหรับชาวเชียงรายเท่านั้น เนื่องจากมาตรการป้องกันการแพร่ระบาด COVID 19
ลงทะเบียนได้ที่ bit.ly/3aGXsl3
ผศ.ดร.ณัฐกานต์ สร้อยกาบแก้ว (อาจารย์แนน)
อีเมล์ nattakan@mfu.ac.th
ศูนย์วิจัยวัสดุนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน
สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

 |   |  339