สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับนางสาวฉัตรมณี บัวจี๋ นักศึกษาสาขาเคมีประยุกต์ที่ได้รับรางวัลการนำเสนอผลงานวิจัยระดับนานาชาติแบบโปสเตอร์ระดับยอดเยี่ยม (Best Poster Presentation Award)

Category: sci-ข่าวความภาคภูมิใจ

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับนางสาวฉัตรมณี บัวจี๋ นักศึกษาสาขาเคมีประยุกต์ที่ได้รับรางวัลการนำเสนอผลงานวิจัยระดับนานาชาติแบบโปสเตอร์ระดับยอดเยี่ยม (Best Poster Presentation Award) คลัสเตอร์ วัสดุทางการแพทย์สำหรับประยุกต์ใช้ในวิศวกรรมเนื้อเยี่อ (ฺBiomaterials for Regenerative Medicine and Tissue Engineering) ภายใต้หัวข้องานวิจัยเรื่อง "Water Extraction of Bee Propolis Bioactive Compounds using Poly(styrene-alt-maleic acid)/Phospholipid Nanovesicles โดยมี ผศ.ดร. พัชรา ปัญญามูลวงษา เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา และด้วยการสนับสนุนจากสำนักพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) และ European Union's Horizon 2020 Research and Innovation (Marie Skłodowska-Curie Grant No.871650)

 

| writer Praifon Noppawong | อ่านข่าวทั้งหมด 38 ครั้ง