ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรวรรณ สุวรรณทอง อาจารย์ประจำสำนักวิชาวิทยาศาสตร์ ผู้เข้ารับรางวัล MFU INNO PRIZE 2020 ในสาขา "Most IP Filing of the Year"

Category: sci-ข่าวความภาคภูมิใจ

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรวรรณ สุวรรณทอง อาจารย์ประจำสำนักวิชาวิทยาศาสตร์ ผู้เข้ารับรางวัล MFU INNO PRIZE 2020 ในสาขา "Most IP Filing of the Year" ซึ่งเป็นรางวัลที่มอบให้แก่นักวิจัยที่มีการยื่นขอรับความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาในนามมหาวิทยาลัยจำนวนมากที่สุดในปีงบประมาณ 2563

ภาพ: MFU TODAY

| writer Praifon Noppawong | อ่านข่าวทั้งหมด 60 ครั้ง