ขอแสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.เควิน ไฮด์ อาจารย์ประจำสำนักวิชาวิทยาศาสตร์ ผู้ได้รับรางวัล MFU INNO PRIZE 2020 ในสาขา "Most Researcher Paper Published of the Year"

Category: sci-ข่าวความภาคภูมิใจ

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.เควิน ไฮด์ อาจารย์ประจำสำนักวิชาวิทยาศาสตร์ ผู้ได้รับรางวัล MFU INNO PRIZE 2020 ในสาขา "Most Researcher Paper Published of the Year" ซึ่งเป็นรางวัลที่มอบให้แก่นักวิจัยที่มีการตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการทั้งในและต่างประเทศในปี พ.ศ.2563
ภาพ: MFU TODAY

| writer Praifon Noppawong | อ่านข่าวทั้งหมด 52 ครั้ง