ขอแสดงความยินดีกับนางสาวเบญจรัตน์ สุวรรณวงศ์ นักศึกษาสาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ที่ได้รับทุนการศึกษาจากรัฐบาลจีน China Scholarship Council (CSC) Scholarship. Academic Year 2020

Category: sci-ข่าวความภาคภูมิใจ

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับนางสาวเบญจรัตน์ สุวรรณวงศ์ นักศึกษาสาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ที่ได้รับทุนการศึกษาจากรัฐบาลจีน
China Scholarship Council (CSC) Scholarship. Academic Year 2020 ให้ศึกษาต่อในระดับปริญญาโท สาขา Crop Genetics and Breeding ณ Nanjing Agricultural University

ขอแสดงความยินดีค่ะ

| writer Praifon Noppawong | อ่านข่าวทั้งหมด 62 ครั้ง